DANH SÁCH KÊNH HIỆN CÓ CỦA MYTV

 Cập nhật 03-10-2019

 KÊNH QUỐC TẾ

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HBO (HD) 173 Phim Truyện
2 Cartoon Network HD 179 Giải Trí Tổng Hợp
3 Disney (HD) 178 Thiếu Nhi
4 Disney Junior 145 Giải Trí Tổng Hợp
5 Max by HBO (HD) 174 Phim Truyện
6 Fox Sports (HD) 175 Thể Thao
7 Fox Sports 2 (HD) 176 Thể Thao
8 Red by HBO 142 Giải Trí Tổng Hợp
9 Travel & Living (HD) 185 Giải Trí Tổng Hợp
10 Animal Plannet (HD) 183 Giải Trí Tổng Hợp
11 WarnerTV (HD) 165 Phim Truyện
12 AXN (HD) 177 Phim Truyện
13 CNN (HD) 180 Phim Truyện
14 Discovery(HD) 160 Giải Trí Tổng Hợp
15 Bloomberg (HD) 184 Tin Tức Quốc Tế
16 FashionTV (HD) 162 Giải Trí Tổng Hợp
17 Outdoor Channel (HD) 108 Giải Trí Tổng Hợp
18 DaVinci (HD) 148 Giải Trí Tổng Hợp
19 Diva (HD) 149 Giải Trí Tổng Hợp
20 Channel V (HD) 147 Ca Nhạc
21 Baby TV (HD) 163 Phim Truyện
22 FOX 82 Phim Truyện
23 Asian Food Channel (HD) 109 Giải Trí Tổng Hợp
24 Fox (HD) 85 Phim Truyện
25 FOX Life (HD) 53 Phim Truyện
26 FOX MOVIES (HD) 52 Phim Truyện
27 National Geographic Chanel – NGC (HD) 46 Giải Trí Tổng Hợp
28 DW (HD) 136 Tin Tức Quốc Tế
29 ABC Autrailia (A+) 157 Giải Trí Tổng Hợp
30 France24 137 Tin Tức Quốc Tế
31 KBS World 138 Tin Tức Quốc Tế
32 NHK World Japan (HD) 50 Tin Tức Quốc Tế
33 TV5 MONDE 65 Tin Tức Quốc Tế
34 Channel NewsAsia (HD) 169 Tin Tức Quốc Tế
35 Arirang 170 Giải Trí Tổng Hợp

 KÊNH VTV

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTV7 (HD) 9 Quốc Gia & Địa Phương
2 VTV7 (SD) 19 Quốc Gia & Địa Phương
3 VTV1 (HD) 1 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTV2 (HD) 2 Quốc Gia & Địa Phương
5 VTV2 12 Quốc Gia & Địa Phương
6 VTV3 (HD) 3 Quốc Gia & Địa Phương
7 VTV4 (HD) 4 Quốc Gia & Địa Phương
8 VTV4 54 Quốc Gia & Địa Phương
9 VTV5 55 Quốc Gia & Địa Phương
10 VTV5 (HD) 5 Quốc Gia & Địa Phương
11 VTV6 (HD) 6 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTV8 (HD) 68 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTV8 115 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTV9 69 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTV9 (HD) 117 Quốc Gia & Địa Phương

 KÊNH VTC

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTC1 (HD) 75 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTC2 21 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTC3 (HD) 83 Giải Trí Tổng Hợp
4 VTC4 (HD) 186 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTC4 134 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTC5 135 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTC5 (HD) 187 Giải Trí Tổng Hợp
8 VTC6 23 Thể Thao
9 VTC7 (HD) 188 Giải Trí Tổng Hợp
10 VTC8 164 Quốc Gia & Địa Phương
11 VTC9 25 Giải Trí Tổng Hợp
12 VTC9 (HD) 189 Giải Trí Tổng Hợp
13 VTC10 116 Giải Trí Tổng Hợp
14 VTC11 26 Thiếu Nhi
15 VTC13 (HD) 78 Ca Nhạc
16 VTC14 207 Quốc Gia & Địa Phương
17 VTC16 206 Quốc Gia & Địa Phương

 KÊNH HTV/HTVC

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 HTV1 10 Giải Trí Tổng Hợp
2 HTV2 120 Giải Trí Tổng Hợp
3 HTV2 (HD) 93 Giải Trí Tổng Hợp
4 HTV3 87 Thiếu Nhi
5 HTV4 14 Giải Trí Tổng Hợp
6 HTV7 (HD) 94 Quốc Gia & Địa Phương
7 HTV9 (HD) 95 Quốc Gia & Địa Phương
8 HTVC Phim 7 Phim Truyện
9 HTVC Phụ nữ 205 Giải Trí Tổng Hợp
10 HTV Thể thao 15 Thể Thao
11 HTVC Thuần Việt 124 Giải Trí Tổng Hợp
12 HTVC Phim (HD) 77 Phim Truyện
13 HTV Thuần Việt (HD) 74 Giải Trí Tổng Hợp
14 HTVC Du Lịch Cuộc Sống 144 Giải Trí Tổng Hợp
15 HTVC Gia Đình 64 Giải Trí Tổng Hợp
16 HTVC Ca Nhạc 107 Ca Nhạc

 KÊNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ KÊNH TRONG NƯỚC KHÁC

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại Gói Chuẩn Gói Nâng Cao Gói VIP
1 VTVcab10 91 Quốc Gia & Địa Phương
2 BinhThuan (BTV6) – Home Shopping 63 Quốc Gia & Địa Phương
3 NgheAnTV (NTV) (HD) 372 Quốc Gia & Địa Phương
4 VTVcab11 (VGS Shop) 8 Giải Trí Tổng Hợp
5 VTVcab13 – VTV Huyndai 17 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTVcab23 -Thể thao Golf HD 199 Thể Thao
7 ANTV 35 Quốc Gia & Địa Phương
8 VNEWS (HD) 133 Quốc Gia & Địa Phương
9 Nhân dân (HD) 128 Quốc Gia & Địa Phương
10 Quốc hội (HD) 71 Quốc Gia & Địa Phương
11 QPVN (HD) 127 Quốc Gia & Địa Phương
12 SCTV5 – SCj – Kênh mua sắm 48 Giải Trí Tổng Hợp
13 SCTV10 – Home Shopping 34 Quốc Gia & Địa Phương
14 ViTV (SCTV8) 168 Quốc Gia & Địa Phương
15 MTV (HD) 79 Ca Nhạc
16 HiTV 92 Giải Trí Tổng Hợp
17 VOVGT (Radio) 96 Radio
18 VOV1 (Radio) 110 Radio
19 VOV2 (Radio) 112 Radio
20 VOV3 (Radio) 113 Radio
21 VOVTV 90 Quốc Gia & Địa Phương
22 AnGiangTV (ATV) 671 Quốc Gia & Địa Phương
23 BacGiangTV (BGTV) 981 Quốc Gia & Địa Phương
24 BacKanTV (TBK) 971 Quốc Gia & Địa Phương
25 BacLieuTV (BTV) 941 Quốc Gia & Địa Phương
26 BacNinhTV (BTV) (HD) 992 Quốc Gia & Địa Phương
27 BenTreTV (THBT) 711 Quốc Gia & Địa Phương
28 BinhDinhTV (BTV) 771 Quốc Gia & Địa Phương
29 BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) 613 Quốc Gia & Địa Phương
30 BinhDuongTV2 (BTV2) 612 Quốc Gia & Địa Phương
31 BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) 615 Giải Trí Tổng Hợp
32 BinhPhuocTV (BPTV) 931 Quốc Gia & Địa Phương
33 BinhThuanTV (BTV) 861 Quốc Gia & Địa Phương
34 CaMauTV (CTV1) 691 Quốc Gia & Địa Phương
35 CanThoTV (THTPCT) 651 Quốc Gia & Địa Phương
36 CaoBangTV (CRTV) 111 Quốc Gia & Địa Phương
37 DakLakTV (DRT) 471 Quốc Gia & Địa Phương
38 DakNongTV (PTD) 481 Quốc Gia & Địa Phương
39 DaNangTV1 (DRT1) 431 Quốc Gia & Địa Phương
40 DienBienTV (ĐTV) 271 Quốc Gia & Địa Phương
41 DongNaiTV1 (DN1) 601 Quốc Gia & Địa Phương
42 DongNaiTV1 (DN1) (HD) 603 Quốc Gia & Địa Phương
43 DongNaiTV2 (DN2) 602 Giải Trí Tổng Hợp
44 DongThapTV (THDL) 661 Giải Trí Tổng Hợp
45 GiaLaiTV (THGL) 811 Quốc Gia & Địa Phương
46 HaGiangTV (HGTV) 231 Quốc Gia & Địa Phương
47 HaiDuongTV (HDTV) 341 Giải Trí Tổng Hợp
48 HaiPhongTV (THP) (HD) 159 Quốc Gia & Địa Phương
49 HaNamTV (HaNam) 901 Giải Trí Tổng Hợp
50 HaNoiTV1 (HD) 190 Quốc Gia & Địa Phương
51 HaNoiTV2 (HD) 193 Quốc Gia & Địa Phương
52 HaTinhTV (HTTV) 381 Quốc Gia & Địa Phương
53 HaTinhTV (HTTV) (HD) 382 Quốc Gia & Địa Phương
54 HauGiangTV (HGV) 951 Quốc Gia & Địa Phương
55 HoaBinhTV (HBTV) 281 Quốc Gia & Địa Phương
56 HueTV1 (TRT1) 751 Quốc Gia & Địa Phương
57 HungYenTV (HY) 891 Quốc Gia & Địa Phương
58 HungYenTV (HY) (HD) 892 Quốc Gia & Địa Phương
59 KhanhHoaTV (KTV) 791 Quốc Gia & Địa Phương
60 KienGiangTV (KTV) (HD) 683 Quốc Gia & Địa Phương
61 LamDongTV (LDTV) 491 Quốc Gia & Địa Phương
62 LangSonTV1 (LSTV1) 121 Quốc Gia & Địa Phương
63 LaoCaiTV (THLC) 241 Quốc Gia & Địa Phương
64 NamDinhTV (NTV) 181 Quốc Gia & Địa Phương
65 NinhBinhTV (NTB) 351 Quốc Gia & Địa Phương
66 NinhThuanTV (NTV) 851 Quốc Gia & Địa Phương
67 PhuThoTV (PTV) 191 Quốc Gia & Địa Phương
68 PhuThoTV (PTV) (HD) 192 Quốc Gia & Địa Phương
69 QuangBinhTV (QBTV) 731 Quốc Gia & Địa Phương
70 QuangNamTV (QRT) 921 Quốc Gia & Địa Phương
71 QuangNgaiTV (PTQ1) 761 Quốc Gia & Địa Phương
72 QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) 762 Quốc Gia & Địa Phương
73 QuangTriTV (QRTV) 741 Quốc Gia & Địa Phương
74 SocTrangTV (STV) 831 Giải Trí Tổng Hợp
75 SonLaTV (STV) 261 Quốc Gia & Địa Phương
76 TayNinhTV (TTV11) 701 Quốc Gia & Địa Phương
77 ThaiBinhTV1 (TV1) 171 Quốc Gia & Địa Phương
78 Thái Nguyên TV1 201 Quốc Gia & Địa Phương
79 ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) 203 Quốc Gia & Địa Phương
80 ThanhHoaTV (TTV) 361 Giải Trí Tổng Hợp
81 Hải Phòng TV 161 Quốc Gia & Địa Phương
82 TienGiangTV (THTG) 631 Quốc Gia & Địa Phương
83 TraVinhTV (THTV) 841 Quốc Gia & Địa Phương
84 TuyenQuangTV (TTV) 221 Quốc Gia & Địa Phương
85 VinhLongTV1 (THVL1) HD 24 Quốc Gia & Địa Phương
86 VinhLongTV2 (THVL2) HD 28 Quốc Gia & Địa Phương
87 VinhLongTV3 (THVL3) HD 29 Quốc Gia & Địa Phương
88 VinhLongTV4 (THVL4) HD 57 Quốc Gia & Địa Phương
89 VinhPhucTV (VP) 881 Quốc Gia & Địa Phương
90 YenBaiTV (YTV) 211 Quốc Gia & Địa Phương
91 DaNangTV2 (DRT2) 432 Quốc Gia & Địa Phương
92 KonTumTV (KRT) 821 Quốc Gia & Địa Phương
93 LaiChauTV (LTV) 251 Quốc Gia & Địa Phương
94 PhuYenTV (PTP) 781 Quốc Gia & Địa Phương
95 QuangNinhTV (QTV) 141 Quốc Gia & Địa Phương
96 ThaiNguyenTV2 (TV2) 202 Quốc Gia & Địa Phương
97 VungTauTV (BRT) 721 Giải Trí Tổng Hợp
98 QTV1 (HD) 244 Quốc Gia & Địa Phương
99 QTV3 (HD) 245 Quốc Gia & Địa Phương

 Gói Kênh K+

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 K+1 86 Thể Thao
2 K+NS 88 Thể Thao
3 K+PM 89 Thể Thao
4 K+1 (HD) 129 Giải Trí Tổng Hợp
5 K+PM (HD) 131 Giải Trí Tổng Hợp
6 K+NS (HD) 130 Giải Trí Tổng Hợp
7 K+PC (HD) 140 Giải Trí Tổng Hợp
8 K+PC 139 Giải Trí Tổng Hợp

 Gói Kênh VTV Cab

STT Tên kênh Logo Số hiệu Thể loại
1 VTVcab1 – Giải Trí TV 97 Giải Trí Tổng Hợp
2 VTVcab2 – Phim Việt 98 Giải Trí Tổng Hợp
3 VTVcab3 – Thể Thao TV 36 Thể Thao
4 VTVcab3 – Thể Thao TV (HD) 37 Thể Thao
5 VTVcab5 – E Channel 100 Giải Trí Tổng Hợp
6 VTVcab6 – Hay TV 101 Giải Trí Tổng Hợp
7 VTVcab7 – D Dramas 105 Phim Truyện
8 VTVcab8 – BIBI 102 Thiếu Nhi
9 VTVcab4 – Văn Hóa TV (HD) 194 Quốc Gia & Địa Phương
10 VTVcab9 – InfoTV 195 Quốc Gia & Địa Phương
11 VTVcab 12 – Style TV 103 Quốc Gia & Địa Phương
12 VTVcab 17 – Yeah1TV 104 Quốc Gia & Địa Phương
13 VTVcab18 – Thể thao Tin tức (HD) 197 Quốc Gia & Địa Phương
14 VTVcab19 – Film 99 Quốc Gia & Địa Phương
15 VTVcab20 – V.Family 132 Quốc Gia & Địa Phương
16 VTVcab15 – M Channel 196 Phim Truyện
17 VTVcab16 – Bóng đá TV 38 Thể Thao
18 VTVcab16 – Bóng đá TV (HD) 39 Thể Thao